BEMUTATKOZÁS

"20 év tapasztalatot csak húsz év alatt lehet megszerezni."

Dr. Őri Adrienn egyéni ügyvéd vagyok, korábban -több, mint 20 évig- egy majd 1700 főt foglalkoztató egészségügyi intézmény, valamint egy nemzetközi fuvarozással foglalkozó cég kamarai jogtanácsosa és adatvédelmi tisztviselője. 

 • Szakterületem a munkajog, az egészségügyi kártérítési és igazgatási jog, valamint az adatvédelem (GDPR)
 • Eddigi tevékenységem során jelentős elméleti és gyakorlati tapasztalatra tettem szert fenti jogterületeken
 • Munkajogot és adatvédelmet oktatok -meghívott előadóként- több magyarországi egyetemen 
 • A kártérítési eljárások alkalmával szerzett tapasztalataimat rendszeresen közzéteszem konferenciákon, szakmai összejövetelek alkalmával
 • Fenti szakterületeket érintően jelentős számú publikációm jelent meg
 • Amit ügyfeleimnek nyújtok: magas fokú szakmai felkészültség, precizitás, megbízhatóság és -mindezek mellett- a problémák mielőbbi megoldására törekvés

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

 

 • 2017 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Jogi Továbbképző Intézet - munkajogi szakjogász
 • 2015 Q-Master Trust Tanácsadó Kft. - egészségügyi belső auditor (MSZ EN 15224:2013)
 • 2015 Infoszféra Kft. - adatvédelmi felelős
 • 2013 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Jogi Továbbképző Intézet - egészségügyi szakjogász
 • 2005 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar - egészségügyi menedzsment szakértő
 • 2004 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar - egészségügyi minőségmenedzser
 • 2003 Jogi szakvizsga
 • 1996 Miskolci Egyetem, Állam-és Jogtudományi Kar - jogász diploma
 • 2019. márciusától egyéni ügyvéd
 • 2019. márciusig megyei kórház kamarai jogtanácsos, Magyar Ügyvédi Kamara Országos Jogtanácsosi Tagozat delegáltja
 • 2003- jogtanácsos munkakör
 • 2000- Igazgatási és Jogi osztályvezető megbízás
 • 1998-2000 jogász munkakör
 • Jogi képviselet ellátása peres (leginkább igazgatási, egészségügyi kártérítési és munkajogi ügyekben), peren kívüli és hatósági eljárásokban
 • Szerződéskötések és megállapodások során jogi szakértelem biztosítása
 • Okiratszerkesztés, dokumentum készítés, megbízó általi levelezés előkészítése
 • Jogi tanácsadás, döntéselőkészítés normatív tartalmú intézkedéseknél
 • Jogi szakértelem biztosítása szabályzatok, működési rendek, munkaköri leírások, vezetői megbízások, közreműködői és egyéb, munkavégzésre irányuló szerződés elkészítésében
 • Alapító okirat, SZMSZ, Kollektív Szerződés, Üzemi  tanácsi megállapodás karbantartása, jogszabályfigyelés
 • Munkajogi véleményezés, tanácsadás, döntés-előkészítés humánpolitikai kérdésekben
 • Munkahelyi és üzemi balesetekhez kapcsolódó intézkedéseknél jogi szakértelem biztosítása
 • Etikai, kártérítési és fegyelmi ügyekben jogi szakértelem biztosítása
 • Kapcsolattartás a szervezetnél működő munkavállalói szervezetekkel, társadalmi szervekkel
 • Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása
 • GDPR megfeleltetés
 • Német és angol nyelvi fordítás döntéselőkészítés során
 • SOTE rezidensképzés - meghívott előadó munkajogi témában
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem orvos-közgazdász képzés - meghívott előadó munkajogi témában
 • DEOEC Népegészségügyi Kar minőségügyi szakember képzés - meghívott előadó munkajogi témában
 • ELTE Jogi Továbbképző Intézet adatbiztonsági és adatvédelmi szakember és szakjogász képzés - meghívott előadó különleges személyes adatok kezelésével kapcsolatos témakörben
 • Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar - meghívott előadó kártérítés, adatvédelem és munkajog témában
 • 2019. márciusig nemzetközi fuvarozást végző cég - kamarai jogtanácsos munkakör
 • 2013. tanácsadó - megbízás tanulmány elkészítésére
 • 2006. Településrendezési és Műszaki Társulás - megbízás szervezeti dokumentumok és munkaügyi alap elkészítésére
 • 2006.-2007. egészségügyi intézmény - megbízás minőségbiztosítási rendszer kiépítésére
 • 2003 német középfokú nyelvvizsga, felsőfokú társalgási szint
 • 1989 angol középfokú nyelvvizsga

MUNKÁLTATÓKNAK ÉS MUNKAVÁLLALÓKNAK


Akár munkáltatóként, akár munkavállalóként -nap mint nap- belekerülhetnek  a munkahelyünkön olyan helyzetbe, amikor érdemes munkajogász ügyvédtől tanácsot kérni. Azt mondják Önnek, hogy holnap nem kell bejönni dolgozni? A munkavállalója –bejelentés nélkül- nem jelenik meg a munkahelyén, nem veszi fel a munkát? A munkáltatója új munkakört ajánl fel, vagy módosítja a munkavégzés helyét és Ön nem tudja, hogy elutasíthatja-e az ajánlatot? Szeretné visszavonni munkavállalója vezetői megbízását, de nem tudja, megteheti-e? Munkavállalója munkavégzésre nem alkalmas állapotban jelenik meg a munkahelyén? Kapott egy munkáltatói felmondást és nem ért egyet az az abban foglaltakkal? Talán baleset érte a munkavállalót munkavégzés közben? Az üzemorvos „munkaköri feladatainak ellátására alkalmatlan” véleményt adott ki Önnek? Az egészségügyi dolgozó foglalkozásegészségügyi vizsgálatának eredménye netán HCV pozitív? Az az érzése, hogy a vállalti gépjárművekbe szerelt GPS alkalmazással Önt, mint munkavállalót megfigyelik? Munkavállalója szóban megszüntette a jogviszonyát? Kérdéses Ön számára, hogyan indokoljon megfelelően egy felmondást vagy azonnali hatályú felmondást? Milyen kockázatai és következményei lehetnek egy felmondásnak? A közszférában dolgozik és illetményének megállapítása során vagy átsorolásánál nem vette figyelembe munkáltatója az érvényes jogszabályi környezetet?
Ilyen és ehhez hasonló munkajogi konfliktusok esetén nyújtok teljeskörű jogi támogatást Önöknek.

Munkáltatók számára –többek között-:
Munkavállalók számára az alábbi területeken nyújtok jogi segítséget:

 
 

MUNKAJOGI ÉS ADATVÉDELMI (GDPR) MEGFELELTETÉS

 

2018. május 25-től minden egyes adatkezelő szervezetnek egységes,az európai uniós normáknak megfelelő adatvédelmi rendszert kell működtetni. Az adatkezelési folyamatoknak „elszámoltathatónak” és „átláthatónak” kell lenniük. Ez a GDPR-nak, az Általános Adatvédelmi Rendeletnek való megfelelés lényege. Az eddigiekhez képest összetettebb és szigorúbb szabályok vonatkoznak az adatkezelőkre, az Ön vállalkozására is.

Az adatvédelmi rendelkezés be nem tartása esetén a büntetési tétel akár 10 vagy 20 Millió Euró is lehet. Kisebb összegű bírság az adminisztratív kötelezettségek megsértéséért, magasabb a súlyosabb jogsértésért jár. 

Mivel a munkáltató a munkaviszony során a munkavállalók személyes adatait kezeli, ezért adatkezelőnek minősül, így vonatkozik rá a GDPR. A munkáltatóknak a munkavállalói adatkezelési folyamatokat tudatosan kell megszervezniük

Cél: a személyes adatok magasabb szintű védelme és hogy az adatkezelő cég tevékenysége átlátható legyen.

A GDPR-nak megfelelés kapcsán azt kell szem előtt tartanunk, hogy nem egy egyszer teljesítendő feladatról van szó, hanem egy szemléletváltásról, amelynek a jövőben is állandó részét kell képeznie a rendes mindennapi működésnek. Ez kétségtelenül plusz erőforrás bevonását teszi szükségessé.

Célom, hogy Önök mellé álljak fenti feladatok végrehajtásában és támogatást nyújtsak az adatvédelmi és jogszabályoknak megfelelő munkajogi kultúra cégen belüli meghonosításában.

Amit nyújtani tudok még a felkészítés mellett, az a fenntartásban való közreműködés. Ennek során folyamatosan követem a jogszabály változásokat, aktualizálom a dokumentumokat, javaslatokat fogalmazok meg a helyesbítő és megelőző tevékenységekre. Azonosítom az adatkezeléseket és adatfeldolgozásokat, azokról információt gyűjtök, ellenőrzöm és elemzem a tevékenységek megfelelését, tájékoztatást és jogi tanácsot adok, ajánlásokat fogalmazok meg a szervezet vezetőjének. 

Meggyőződésem, hogy sok probléma kialakulása -kedvezőbben és költséghatékonyabban- megelőzhető, vagy akár el is kerülhető egy olyan hosszú távú együttműködés során, ahol ügyfeleimmel az előzetes jogi tanácsadásnak kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk.

 

Tevékenységeim

Amiben segítségére lehetek

 • Jogi tanácsadás, jogszabályfigyelés munkajogi, egészségügyi jogi, kártérítési (műhiba) és adatvédelem szakterületen
 • Fenti jogterületeken jogi képviselet ellátása (peren kívüli egyeztetések, peres- és egyéb hatósági eljárások esetén, bármely harmadik személy, bíróság vagy hatóság előtt)
 • Okiratszerkesztés, dokumentumkészítés, megállapodások előkészítése, azok véleményezése
 • Adatvédelmi és munkajogi "átvilágítás", hiányosságok pótlása, eltérések javítása
 • GDPR szakértés
 • Adatbiztonsági intézkedéseknél jogi szakértelem biztosítása
 • Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása
 
 
 • A szervezetre vonatkozó munkajogi és adatvédelmi dokumentáció elkészítése
 • Adatvédelmi és munkajogi oktatás, egy új szemléletmód kialakítása és az azzal járó felelősség tudatosítása az alkalmazottak körében
 • Meglévő, érvényes munkaszerződések felülvizsgálata az adatkezelési kötelezettségek teljesítése és hatályos munkajogi szabályok szempontjából, azok szükségképpeni módosítása
 • A szervezet által alkalmazott, használt szerződéses formulákba, érvényben lévő szerződések felülvizsgálata az adatvédelmi rendelet ismeretében
A közös munka lehetőséget teremthet az alábbiak megvalósulására

Jogviták elkerülése: a jogi helyzet teljeskörű feltárásával, mérlegelésével, az arányos döntések meghozatalával elkerülhetővé, illetve enyhithetőbbé (költségkímélőbbé) válhatnak a jogviták

Bizalmi tényező: jó tájékoztatással és a jogszerű működés melletti elkötelezett hozzáállással tovább nőhet az ügyfelek, partnerek és munkatársak bizalma;

Értékteremtés: az üzleti folyamatok és tevékenységek áttekintése, egy körültekintő -jogszabályoknak megfeleltetett- stratégia készítése hozzájárul az üzleti jó hírnév védelméhez, fejlesztéséhez

MÉDIA MEGJELENÉSEK

LEGJELENTŐSEBB PUBLIKÁCIÓK, KONFERENCIÁK
2016 TEVA Interdiszciplináris Szakorvosi Fórum
2015 Betegbiztonsági Konferencia
2015 XLIV. Megyei Kórházi Estek, Szolnok
2013 Magánpraxis Konferencia
2013 Európai Betegjogi Szakmai Nap
2013 XLIII-XLIV. Megyei Kórház Estek
2010 DEOEC Minőségügyi napok
2009 Felértékelődött Felelősség 2. konferencia
2015 Medical Tribune Szaklap
  Med.et Jur. folyóirat, szerkesztőbizottsági tag - minőségirányítás, kártérítési perek és munkajogi témakörben folyamatosan megjelent cikkek.
  1.évfolyam 1.szám
  1.évfolyam 3.szám
  2.évfolyam 4.szám
  7.évfolyam 3.szám
  7.évfolyam 4.szám
  8.évfolyam 5.szám
http://www.medetjur.hu/med-et-jur-11-evfolyam-2-szam/
http://www.medetjur.hu/med-et-jur-11-evfolyam-3-szam/
http://www.medetjur.hu/med-et-jur-11-evfolyam-4-szam/
http://www.medetjur.hu/med-et-jur-12-evfolyam-1-szam/
http://www.medetjur.hu/med-et-jur-12-evfolyam-kulonszam/
CIKKEK RÓLAM, RIPORTOK VELEM
 2020             http://ugyvedforum.hu/cikkek/2020/08/nok-a-palyan-sorozatunk-hazai-ugyvednokrol-dr-ori-adrienn-szolnok-nem-az-az-ugyved-vagyok-aki-segit-haragudni
2018 Tudja, hogy mire használják fel a személyes adatait? Ez érdekelni fogja!
2017 Hatdiplomás anyuka lett a jogtanácsos
2015 Megdöbbentő törvénytervezet a hálapénzről: Előre tilos, utólag engedélyezve?
2012.01.31. Új Néplap, Jász-Nagykun Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet - integrált minőségirányítási rendszerének bemutatása
2011.12.20. Új Néplap, Fehér holló a szakmájában
2011 Új jelenség a bíróságon a megélhetési pereskedés
2007 Januártól új vezetés a megyei kórházban

Időpont biztosítása rövid határidővel!

Jogi tanácsadás alkalmával felelősséggel nyilatkozni csak és kizárólag az eset összes ismert körülményének megismerését követően lehetséges.
Erre tekintettel telefonon nem áll módomban jogi tanácsadást nyújtani, azonban tisztelettel várom irodámban
(5000 Szolnok, Dr. Hegedűs Lajos stny. 1. fszt. 5.),
ahol nyugodt körülmények között nyílik lehetősége a probléma ismertetésére.
Online konzultáció keretében is állok rendelkezésére!

A személyes konzultációhoz időpontot alábbi elérhetőségeimen tud kérni:

+36-70-9775-710 | iroda@droriadrienne.hu


RÓLAM ÍRTÁK

Egészségügyi szolgáltatóként olyan GDPR szabályzatra volt szükségünk,amit a betegellátás  során rutinszerűen tudunk alkalmazni és jól illeszkedik szervezeti felépítésünkhöz. 
Az elvárásoknak maradéktalanul megfelel az elkészült anyag, a végeredmény gyakorlatias,egyedi,könnyen használható.
Közös munkánk során maximális figyelmet,érdeklődést és segítőkészséget tapasztaltam. Köszönjük🌷
Dr. Sz.E. háziorvos, üzemorvos (Szolnok)

Tisztelt Dr. Őri Adrienn! Levelemben külön szeretném megköszönni a türelmes munkáját! A GDPR megfeleltetés sem cégemnél, sem személyemnél nem volt egyszerű! Minden, ami bonyolíthatta a munkát, az itt jelen volt. Szigorú jövedéki üzem, valamint jövedéki raktár előírásai, állam által előírt rendszer megnehezítette a dolgot. Továbbá a VPOP állandó felügyelete, kamera rendszere, valamint szokásosnál hosszabb archiválási feladat sem egyszerű. Ki-be közlekedő ember, jármű állomány szigorú rendet kíván meg! A humán erőforrások adatkezelése sem egyszerű, lévén marketing munkánk során sok ezer ember adatait kezeljük, és töröljük. Ezért igen sok egyeztetés, módosítás, átszerkesztés után tudott megszületni a cégemre szabott GDPR megfeleltetés. Bizonyára problémás eset voltam, de Ön türelemmel megoldotta a lehetetlent is. Ezért is köszönöm, hogy ilyen lelkiismeretes munka után olyan lefektetett dokumentum született, hogy részemről ez megoldottnak tekinthető! Merem ajánlani, minden körülmények között Önt, hiszen aprólékos, lelkiismeretes munkát végzek én is, amit mástól is elvárok. Mint építészmérnök a precíz, minden eshetőségre kiterjedő tervezés híve vagyok. Bizonyára sokszor idegesítően aprólékos vagyok, de ezt Ön jól tolerálta ezért is külön gratulálok. További hasonlóan változatos munkát kívánok munkájához!
F.K. ügyvezető (Kisújszállás)

Táncstúdiónk és Táncszínházunk GDPR megfeleltetése során minden tökéletes volt. A dokumentáció rövid idő alatt elkészült, melyet precíz munka jellemez, sok segítség és alapos útmutató kíséretében. Minden olyan lett, amilyennek lennie kell. Teljesen meg voltam és vagyok elégedve. Köszönöm!
Sz.A. elnök (Szolnok)

Kedves Adrienn! Számunkra fontos, hogy cégünk a törvényi szabályozásoknak megfelelően működjön. Ehhez pedig elengedhetetlenné vált a GDPR dokumentáció elkészítése. Örülünk, hogy erre a feladatra Téged kértünk fel. Köszönjük a szakmai precizitást és a türelmet, hiszen nem minden alkalommal sikerült időben szolgáltatni a számodra szükséges adatokat. Jó szívvel ajánlunk!
G.Z. ügyvezető (Szolnok)

Kedves Adrienn! Az adatvédelmi feladatok ellátása során mind emberileg mind pedig szakmailag pozitívan tudunk csak nyilatkozni rólad. Az általad tartott oktatás - a munkatársak visszajelzései alapján -  érthető és gyakorlatias volt. A konzultációk gördülékenyen mentek, tudtál azonosulni az intézményünket érintő sajátos jogszabályi környezettel.
Segítőkészségedet ezúton is köszönjük!
dr. V.-B. B. jogi referens, költségvetési szerv (Budapest)

Dr. Őri Adriennt precizitása, lelkiismeretessége emeli az átlag fölé. Az egészségügyi jog kiváló ismerője: ennek számos alkalommal adta már tanúbizonyságát. Nem véletlen, hogy ha ezen jogterületen akadok el, nem lehet kérdés, kihez fordulok segítségül. Az elmúlt időszakban aztán az egészségügyi adatok kezelésével kapcsolatos, egyre szigorodó és növekvő szabálytengernek is kiváló ismerőjévé lépett elő Adrienne. Immár nem csak az egészségügyi, hanem az adatvédelmi jog területén is nyugodtan fordulhatnak hozzá azok, akik bizonytalanok abban, hogy miként járjanak el jogszerűen. Ezért nem is lehet kérdés, hogy ha egyetemi képzésünk tematikája szerint az egészségügy és az adatvédelem területének találkozási pontja kerül terítékre, csak Adrienne lehet az előadónk!
dr. P. G., egyetemi oktató, adatvédelmi szakértő

Őri Adriennt az ELTE Jogi Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi szakjogász képzésen ismertem meg. Nagyon hamar kiderült, hogy Adrienn hihetetlenül alapos elméleti tudással és az egészségügyi jog területén igen nagy tapasztalattal bír. Már csak az előadókhoz intézett kérdésfeltevéseiből igen sokat lehetett tanulni :-)) 
Ezért talán nem meglepő, hogy több alkalommal kértük fel konferenciaelőadásra, illetve hívtuk meg MSc képzéseinkbe vendégelőadónak. 
Igen alapos tudása, precizítása és a szakma iránti elkötelezettsége alapján jószívvel ajánlom a leendő ügyfelek számára.
Dr. F.H.J. tanszékvezető (Budapest)